Kind

Grundades söndag 22 maj 2022
Klubb 13114 - Distrikt 2360 - Charternummer
Den 15 maj 1951 bildades en Rotaryklubb med Kinds härad som verksamhetsområde benämnd Kinds Rotary International. Till president utsågs Gösta Östlund. Vidare beslutades att sammanträden skulle hållas helgfria torsdagar klockan 19:00 varannan månad på Tranemo Hotell och varannan månad på Svenljunga Hotell. Varje medlem skulle som inträdesavgift erlägga 50 kronor. Årsavgiften fastställdes till 60 kronor. Charterfesten skulle hållas i Tranemo kyrka och till chartefesten skulle inbjudas nuvarande guvernör och dennes efterträdare, landshövdingen, president och sekr. i Borås RK samt fullmäktige i Tranemo, Svenljunga, Limmared och Gällstad.
Antalet medlemmar var vid starten 34 st. men på kort tid steg antalet till över 40 st, vilket bibehölls långt in på 1970-talet. Åldersspridningen var mycket större än nu. 1965 fick klubben en vänortsklubb i Hadsund RK på Jylland och detta utbyte varade i nästaan 50 år.
Det som kännetecknade klubben är den trivsel och kamratanda som har varit det centrala i klubbens arbete.
Torsdagskväll var rotarykväll. Yrkesklassifikationerna som utgör Rotarys grundbult innebar att kontakter knöts både innanför och utanför Rotary. Klubbens historia är medlemmarnas historia. De gedigna veckobreven som nu finns arkiverade i pärmar i kommunhuset vittnar om detta också de många föredragen som i sig bär sin historia som ett folkuniversitet i smått.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 16
- Herrar 15
- Damer 1
Paul Harris Fellow 0
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Revesjö St Kvarnsjön 4
51294 Svenljunga
Sverige

kind@rotary.se